SpeechesDate Title
10/01/2017 Amanat KSN 2017 Sempena Majlis Penganugerahan Surat Kenaikan Pangkat Pegawai Pengurusan dan Profesional Serta Kumpulan Pelaksana