Media Statements


11/12/2013 - Pelantikan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Kementerian Pendidikan

 

PELANTIKAN

 

KETUA PENGARAH PELAJARAN MALAYSIA

 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN

 

 

Sukacita saya ingin memaklumkan pelantikan YBhg. Datuk Dr. Khair bin. Mohamad Yusof, Timbalan Ketua

Pengarah Pelajaran (Sektor Pembangunan Professionalisme Perguruan), Kementerian Pendidikan sebagai

Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia mulai 8 Disember 2013 menggantikan YBhg. Tan Sri Abd Ghafar bin

Mahmud yang tamat kontrak pada 7 Disember 2013.