Media Statements


07/06/2013 - Pelantikan Ketua Setiausaha Kementerian Belia & Sukan

Sukacita saya ingin memaklumkan pelantikan YBhg. Datuk Jamil bin Haji Salleh, P.T.D. Gred Utama B, Timbalan Ketua Setiausaha (Antarabangsa dan Pengurusan), Kementerian Belia dan Sukan sebagai Ketua Setiausaha Kementerian Belia dan Sukan, P.T.D. Gred Utama A mulai 12 Jun 2013.

Kenyataan Akhbar penuh boleh didapati di pautan di bawah.