Media Statements


06/03/2013 - Pelantikan YBhg. Dato' Mohamad Zabidi Bin Zainal Sebagai Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, JPA

Adalah dimaklumkan bahawa selaras dengan peruntukan Perkara 144 (3), Perlembagaan Persekutuan, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong telah memperkenankan pelantikan YBhg. Dato' Mohamad Zabidi bin Zainal, Ketua Pengarah Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia, Jabatan Perdana Menteri (MAMPU, JPM) sebagai Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, Jabatan Perkhidmatan Awam berkuat kuasa mulai 15 Mac 2013.

Kenyataan Akhabar penuh boleh didapati di pautan di bawah.